Candidate Rank


Candidate Name Attempt Not attempt Right Wrong Mark gain Mark lose Score Rank Details
Anil Sah
After 6th attempted
20 0 20 0 90 0 90 1 NA
Sathish Kumar Reddy
After 2nd attempted
20 0 20 0 90 0 90 2 NA
Anil Sah
After 8th attempted
20 0 19 1 90 1 89 3 NA
ArshadAhmad Sayyed
19 1 19 0 86 0 86 4 NA
Vijay Manuka
After 2nd attempted
20 0 19 1 86 1 85 5 NA
Avishek Kumar
After 2nd attempted
20 0 19 1 86 1 85 6 NA
Gargi Aich
After 2nd attempted
20 0 19 1 86 1 85 7 NA
Edward Monfort
20 0 19 1 86 1 85 8 NA
VaibhaV Nanoti
After 2nd attempted
20 0 19 1 86 1 85 9 NA
Anil Sah
After 7th attempted
20 0 19 1 86 1 85 10 NA
Devi S
20 0 19 1 85 2 83 11 NA
Anil Sah
After 5th attempted
20 0 18 2 82 2 80 12 NA
Bharat Agrawal
After 2nd attempted
20 0 18 2 82 2 80 13 NA
Sowmya Kumar
20 0 18 2 81 3 78 14 NA
Austin S
After 2nd attempted
19 1 17 2 78 2 76 15 NA
Mamatha Mamatha
After 3rd attempted
19 1 17 2 77 3 74 16 NA
Naresh Deenadayalan
After 2nd attempted
19 1 17 2 77 3 74 17 NA
Mamatha Mamatha
After 2nd attempted
20 0 17 3 77 4 73 18 NA
Mangesh Walunj
20 0 17 3 77 4 73 19 NA
Ramchand GV
20 0 17 3 77 4 73 20 NA
Somnath Pal
20 0 17 3 77 4 73 21 NA
Susmita Samanta
After 2nd attempted
19 1 17 2 76 4 72 22 NA
Ashok Prajapati
19 1 16 3 74 3 71 23 NA
Jitendra Gadriya
20 0 16 4 74 4 70 24 NA
Rahman Hafizur
After 2nd attempted
19 1 16 3 73 4 69 25 NA
Diego Cano
20 0 16 4 73 5 68 26 NA
VaibhaV Nanoti
20 0 16 4 73 5 68 27 NA
Anirudh Velisela
20 0 16 4 73 5 68 28 NA
Nayeem Billah
20 0 16 4 73 5 68 29 NA
Amit Sinha
20 0 16 4 72 6 66 30 NA